Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 22/07/2015  και στο διάστημα από τις 07:00 ως τις 12:00πμ., έχει προγραμματιστεί να γίνει  αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass στην έκδοση Open eClass 3.1.3 (http://www.openeclass.org/). Η νέα έκδοση προσφέρει σε σχέση με την προηγούμενη νέο περιβάλλον διεπαφής χρήστη (responsive) και αυξημένα επίπεδα ασφαλείας, αλλά και μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως :

 • Νέο υποσύστημα Βαθμολόγιο
 • Νέο υποσύστημα Παρουσιολόγιο
 • Νέο υποσύστημα Blog Μαθήματος
 • Λειτουργική διασύνδεση με την πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Big Blue Button (BBB)
 • Ενσωμάτωση εργαλείων Web 2.0
 • Υποστήριξη πρωτοκόλλου OAI-PMH
 • Ενσωμάτωση νέου μηχανισμού αναζήτησης
 • Οργάνωση κατηγοριών μαθημάτων σε νέα ιεραρχική δομή
 • Υποστήριξη μετασχολιασμού μαθημάτων σύμφωνα με το πρότυπο ECTS-CDS
 • Αναβάθμιση εργαλείων αξιολόγησης (Ασκήσεις-Εργασίες-Ερωτηματολόγια)
 • Αναβάθμιση εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας

Κατά το διάστημα των εργασιών αναβάθμισης (από τις 07:00 ως τις 12:00), η υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass δεν θα είναι διαθέσιμη.

Ημερομηνία : 20/07/2015

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 1,957

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 22/07/2015  και στο διάστημα από τις 07:00 ως τις 12:00πμ., έχει προγραμματιστεί να γίνει  αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass στην έκδοση Open eClass 3.1.3 (http://www.openeclass.org/). Η νέα έκδοση προσφέρει σε σχέση με την προηγούμενη νέο περιβάλλον διεπαφής χρήστη (responsive) και αυξημένα επίπεδα ασφαλείας, αλλά και μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως :

 • Νέο υποσύστημα Βαθμολόγιο
 • Νέο υποσύστημα Παρουσιολόγιο
 • Νέο υποσύστημα Blog Μαθήματος
 • Λειτουργική διασύνδεση με την πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Big Blue Button (BBB)
 • Ενσωμάτωση εργαλείων Web 2.0
 • Υποστήριξη πρωτοκόλλου OAI-PMH
 • Ενσωμάτωση νέου μηχανισμού αναζήτησης
 • Οργάνωση κατηγοριών μαθημάτων σε νέα ιεραρχική δομή
 • Υποστήριξη μετασχολιασμού μαθημάτων σύμφωνα με το πρότυπο ECTS-CDS
 • Αναβάθμιση εργαλείων αξιολόγησης (Ασκήσεις-Εργασίες-Ερωτηματολόγια)
 • Αναβάθμιση εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας

Κατά το διάστημα των εργασιών αναβάθμισης (από τις 07:00 ως τις 12:00), η υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass δεν θα είναι διαθέσιμη.

Ημερομηνία : 20/07/2015

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων