Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της υπηρεσίας Webmail (mail.upatras.gr). Εκτός από την αισθητική αναβάθμιση και τα αυξημένα επίπεδα ασφαλείας, είναι πλέον διαθέσιμα μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως :

 • Πρότυπες απαντήσεις
 • Αλλαγή στο περιβάλλον αποστολής email ώστε να είναι πάντα ορατές οι επαφές του χρήστη
 • Πλέον μπορούν να προστεθούν ομάδες επαφών “ως αποστολέας”, στην δημιουργία email
 • Προσθήκη κουμπιών Αναγνωσμένο/Μη Αναγνωσμένο και Αστέρι στο κάτω μέρος της λίστας των email
 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου
 • Αποστολή επισυναπτόμενων ως link

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο αρωγής  στο helpdesk@upatras.gr

Ημερομηνία : 30/12/2014

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 3,920

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της υπηρεσίας Webmail (mail.upatras.gr). Εκτός από την αισθητική αναβάθμιση και τα αυξημένα επίπεδα ασφαλείας, είναι πλέον διαθέσιμα μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως :

 • Πρότυπες απαντήσεις
 • Αλλαγή στο περιβάλλον αποστολής email ώστε να είναι πάντα ορατές οι επαφές του χρήστη
 • Πλέον μπορούν να προστεθούν ομάδες επαφών “ως αποστολέας”, στην δημιουργία email
 • Προσθήκη κουμπιών Αναγνωσμένο/Μη Αναγνωσμένο και Αστέρι στο κάτω μέρος της λίστας των email
 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου
 • Αποστολή επισυναπτόμενων ως link

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο αρωγής  στο helpdesk@upatras.gr

Ημερομηνία : 30/12/2014

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων