Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της υπηρεσίας Webmail. Εκτός από την αναβάθμιση σε θέματα ασφαλείας, είναι πλέον διαθέσιμα μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως :

 • Νέο responsive theme για εύκολη πλοήγηση από φορητές συσκευές (tablets,smartphones).
 • Πρότυπες απαντήσεις
 • Δυνατότητα προβολής του μεγέθους των φακέλων σας
 • Δυνατότητα χρήσης ετικετών
 • Δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείων έως 50MB
 • Desktop Notifications

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο αρωγής.

Ημερομηνία : 12/03/2020

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 29

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της υπηρεσίας Webmail. Εκτός από την αναβάθμιση σε θέματα ασφαλείας, είναι πλέον διαθέσιμα μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως :

 • Νέο responsive theme για εύκολη πλοήγηση από φορητές συσκευές (tablets,smartphones).
 • Πρότυπες απαντήσεις
 • Δυνατότητα προβολής του μεγέθους των φακέλων σας
 • Δυνατότητα χρήσης ετικετών
 • Δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείων έως 50MB
 • Desktop Notifications

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο αρωγής.

Ημερομηνία : 12/03/2020

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της υπηρεσίας Webmail. Εκτός από την αναβάθμιση σε θέματα ασφαλείας, είναι πλέον διαθέσιμα μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως :

 • Νέο responsive theme για εύκολη πλοήγηση από φορητές συσκευές (tablets,smartphones).
 • Πρότυπες απαντήσεις
 • Δυνατότητα προβολής του μεγέθους των φακέλων σας
 • Δυνατότητα χρήσης ετικετών
 • Δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείων έως 50MB
 • Desktop Notifications

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο αρωγής.

Ημερομηνία : 12/03/2020

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων