Μετά από πολλές αναφορές για δικτυακές επιθέσεις που δέχθηκαν εκτυπωτές συνδεδεμένοι στο δίκτυο δεδομένων του Παν. Πατρών και δεν είχαν τις απαραίτητες ρυθμίσεις ασφάλειας, το Upnet προχώρησε σε φραγή της εισερχόμενης κίνησης TCP στις θύρες 515,631 και 9100. Ως εκ τούτου δεν είναι εφικτό να σταλεί εκτύπωση από υπολογιστή εκτός του δικτύου του Παν.Πατρών σε εκτυπωτή που συνδέεται στο δίκτυο του Παν. Πατρών, εφόσον ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί κάποιο από τα συγκεκριμένα TCP port. Εάν υπάρχει τέτοια ανάγκη, ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει πρόσβαση εικονικού ιδιωτικού  δικτύου VPN.

Ημερομηνία : 23/10/2018

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 234

Μετά από πολλές αναφορές για δικτυακές επιθέσεις που δέχθηκαν εκτυπωτές συνδεδεμένοι στο δίκτυο δεδομένων του Παν. Πατρών και δεν είχαν τις απαραίτητες ρυθμίσεις ασφάλειας, το Upnet προχώρησε σε φραγή της εισερχόμενης κίνησης TCP στις θύρες 515,631 και 9100. Ως εκ τούτου δεν είναι εφικτό να σταλεί εκτύπωση από υπολογιστή εκτός του δικτύου του Παν.Πατρών σε εκτυπωτή που συνδέεται στο δίκτυο του Παν. Πατρών, εφόσον ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί κάποιο από τα συγκεκριμένα TCP port. Εάν υπάρχει τέτοια ανάγκη, ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει πρόσβαση εικονικού ιδιωτικού  δικτύου VPN.

Ημερομηνία : 23/10/2018

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων