Σας ενημερώνουμε ότι λόγο τεχνικών προβλημάτων δεν είναι εφικτή η σύνδεση στην υπηρεσία Office 365 Education.

Καταβάλλονται προσπάθειες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση λειτουργίας της υπηρεσίας.

Ημερομηνία : 13/05/2016

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 1,627

Σας ενημερώνουμε ότι λόγο τεχνικών προβλημάτων δεν είναι εφικτή η σύνδεση στην υπηρεσία Office 365 Education.

Καταβάλλονται προσπάθειες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση λειτουργίας της υπηρεσίας.

Ημερομηνία : 13/05/2016

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι λόγο τεχνικών προβλημάτων δεν είναι εφικτή η σύνδεση στην υπηρεσία Office 365 Education.

Καταβάλλονται προσπάθειες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση λειτουργίας της υπηρεσίας.

Ημερομηνία : 13/05/2016

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων