Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σοβαρών και απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων στα κεντρικά συστήματα του Ψηφιακού Άλματος, έχουν τεθεί και θα παραμείνουν σήμερα εκτός λειτουργίας, όλες οι σχετικές εφαρμογές και Υπηρεσίες. Καταβάλλονται προσπάθειες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας τους, για την οποία θα υπάρξει ενημέρωση με νεώτερη ανακοίνωση.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

Παναγιώτης Παπαμιχαήλ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Ημερομηνία : 25/02/2016

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 1,501

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σοβαρών και απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων στα κεντρικά συστήματα του Ψηφιακού Άλματος, έχουν τεθεί και θα παραμείνουν σήμερα εκτός λειτουργίας, όλες οι σχετικές εφαρμογές και Υπηρεσίες. Καταβάλλονται προσπάθειες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας τους, για την οποία θα υπάρξει ενημέρωση με νεώτερη ανακοίνωση.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

Παναγιώτης Παπαμιχαήλ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Ημερομηνία : 25/02/2016

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων