Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 22/07/2017, από 08:00  έως 24:00,  έχουν προγραμματιστεί εργασίες συντήρησης στο πληροφοριακό σύστημα του Ψηφιακού Άλματος.

Οι εργασίες αυτές θα επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων και των υπηρεσιών του Ψηφιακού Άλματος κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Ημερομηνία : 19/07/2017

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 1,442

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 22/07/2017, από 08:00  έως 24:00,  έχουν προγραμματιστεί εργασίες συντήρησης στο πληροφοριακό σύστημα του Ψηφιακού Άλματος.

Οι εργασίες αυτές θα επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων και των υπηρεσιών του Ψηφιακού Άλματος κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Ημερομηνία : 19/07/2017

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 22/07/2017, από 08:00  έως 24:00,  έχουν προγραμματιστεί εργασίες συντήρησης στο πληροφοριακό σύστημα του Ψηφιακού Άλματος.

Οι εργασίες αυτές θα επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων