Σας ενημερώνουμε ότι κατά τις: (1) Τρίτη προς Τετάρτη 04/07/2017, 00:00 – 06:00 και (2) Σάββατο προς Κυριακή 09/07/2017, 00:00 – 06:00, έχει προγραμματιστεί εκτέλεση εργασιών συντήρησης στα πληροφοριακά συστήματα του Ψηφιακού Άλματος. Οι εργασίες αυτές θα επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων και υπηρεσιών του Ψηφιακού Άλματος κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα

Ημερομηνία : 05/07/2017

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 1,240

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τις: (1) Τρίτη προς Τετάρτη 04/07/2017, 00:00 – 06:00 και (2) Σάββατο προς Κυριακή 09/07/2017, 00:00 – 06:00, έχει προγραμματιστεί εκτέλεση εργασιών συντήρησης στα πληροφοριακά συστήματα του Ψηφιακού Άλματος. Οι εργασίες αυτές θα επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων και υπηρεσιών του Ψηφιακού Άλματος κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα

Ημερομηνία : 05/07/2017

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τις: (1) Τρίτη προς Τετάρτη 04/07/2017, 00:00 – 06:00 και (2) Σάββατο προς Κυριακή 09/07/2017, 00:00 – 06:00, έχει προγραμματιστεί εκτέλεση εργασιών συντήρησης στα πληροφοριακά συστήματα του Ψηφιακού Άλματος. Οι εργασίες αυτές θα επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων και υπηρεσιών του Ψηφιακού Άλματος κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα

Ημερομηνία : 05/07/2017

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων