Η TechSmith βοηθά τους οργανισμούς και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία θα μείνουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του COVID-19, προσφέροντας δωρεάν τα λογισμικά της TechSmith Snagit και TechSmith Video Review ώστε να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Για να τα αποκτήσετε πρόσβαση στα λογισμικά ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. https://discover.techsmith.com/remote-techsmith/

TechSmith Snagit will be provided for free to organizations through June 30th, 2020. Snagit is our screen capture and recording tool that lets users quickly create and share images and videos to:

 • Create training content, tutorials, lessons and step-by-step instructions
 • Record meetings and presentations, including your webcam to keep a personal element
 • Create how to training materials, software walkthroughs, and demos
 • Pre-record academic lectures or supplemental learning content to share with students
 • Create instructions on how to use online learning platforms, or remote working software

TechSmith Video Review will be provided for free to organizations through June 30th, 2020. Existing Video Review customers will have threshold limits removed automatically – increased usage will be supported during this time at no additional charge. Video Review is for online, collaborative discussions and conversations around the content you upload and share to:

 • Replace in-person meetings with online review of recorded presentations
 • Keep conversations and collaboration happening asynchronously
 • Get email notifications when students or colleagues leave questions or comments
 • Allow viewers to mark up videos with arrows and shapes to help explain comments
 • Mark comments as resolved as decisions are made

Ημερομηνία : 12/03/2020

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 35

Η TechSmith βοηθά τους οργανισμούς και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία θα μείνουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του COVID-19, προσφέροντας δωρεάν τα λογισμικά της TechSmith Snagit και TechSmith Video Review ώστε να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Για να τα αποκτήσετε πρόσβαση στα λογισμικά ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. https://discover.techsmith.com/remote-techsmith/

TechSmith Snagit will be provided for free to organizations through June 30th, 2020. Snagit is our screen capture and recording tool that lets users quickly create and share images and videos to:

 • Create training content, tutorials, lessons and step-by-step instructions
 • Record meetings and presentations, including your webcam to keep a personal element
 • Create how to training materials, software walkthroughs, and demos
 • Pre-record academic lectures or supplemental learning content to share with students
 • Create instructions on how to use online learning platforms, or remote working software

TechSmith Video Review will be provided for free to organizations through June 30th, 2020. Existing Video Review customers will have threshold limits removed automatically – increased usage will be supported during this time at no additional charge. Video Review is for online, collaborative discussions and conversations around the content you upload and share to:

 • Replace in-person meetings with online review of recorded presentations
 • Keep conversations and collaboration happening asynchronously
 • Get email notifications when students or colleagues leave questions or comments
 • Allow viewers to mark up videos with arrows and shapes to help explain comments
 • Mark comments as resolved as decisions are made

Ημερομηνία : 12/03/2020

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Ετικέτες