Εκπαιδευτικά Video Open Eclass

Σειρά Βιντεομαθημάτων για την λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Open Eclass.

Μάθημα 1

Δημιουργία μαθήματος

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Μάθημα 2

Περιγραφή μαθήματος

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Μάθημα 3

Πληροφορίες μαθήματος

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Μάθημα 4

Ενότητες μαθήματος

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Μάθημα 5

Εργαλεία μαθήματος

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Μάθημα 6

Χρήστες μαθήματος

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Μάθημα 7

Ρυθμίσεις μαθήματος

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Μάθημα 8

Περιεχόμενο

Μάθημα 9

Επικοινωνία – Συνεργασία

Μάθημα 10

Αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση

Μάθημα 11

Χαρτοφυλάκιο – Προφίλ

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Μάθημα 12

Κειμενογράφος