Σας ενημερώνουμε, ότι στο εξής θα λαμβάνετε ανακοινώσεις που σας αφορούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην κοινόχρηστη θυρίδα με όνομα NEWSfeed.

Η θυρίδα NEWSfeed εμφανίζεται αυτόματα ως ξεχωριστός φάκελος μαζί με τα προσωπικά σας email και θα τον βρείτε κάτω από το γνωστό φάκελο “εισερχόμενα/inbox”. Τα μηνύματα αυτής της θυρίδας θα παραμένουν ενεργά για περίοδο δύο μηνών.

Παρατηρήσεις ή πιθανά προβλήματα στην λειτουργία του νέου τρόπου ενημέρωσης μπορούν να αποσταλούν στο Τμήμα Δικτύων [Upnet] μέσω του helpdesk@upnet.gr.

Ημερομηνία : 09/12/2014

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 1,942

Σας ενημερώνουμε, ότι στο εξής θα λαμβάνετε ανακοινώσεις που σας αφορούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην κοινόχρηστη θυρίδα με όνομα NEWSfeed.

Η θυρίδα NEWSfeed εμφανίζεται αυτόματα ως ξεχωριστός φάκελος μαζί με τα προσωπικά σας email και θα τον βρείτε κάτω από το γνωστό φάκελο “εισερχόμενα/inbox”. Τα μηνύματα αυτής της θυρίδας θα παραμένουν ενεργά για περίοδο δύο μηνών.

Παρατηρήσεις ή πιθανά προβλήματα στην λειτουργία του νέου τρόπου ενημέρωσης μπορούν να αποσταλούν στο Τμήμα Δικτύων [Upnet] μέσω του helpdesk@upnet.gr.

Ημερομηνία : 09/12/2014

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Σας ενημερώνουμε, ότι στο εξής θα λαμβάνετε ανακοινώσεις που σας αφορούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην κοινόχρηστη θυρίδα με όνομα NEWSfeed.

Η θυρίδα NEWSfeed εμφανίζεται αυτόματα ως ξεχωριστός φάκελος μαζί με τα προσωπικά σας email και θα τον βρείτε κάτω από το γνωστό φάκελο “εισερχόμενα/inbox”. Τα μηνύματα αυτής της θυρίδας θα παραμένουν ενεργά για περίοδο δύο μηνών.

Παρατηρήσεις ή πιθανά προβλήματα στην λειτουργία του νέου τρόπου ενημέρωσης μπορούν να αποσταλούν στο Τμήμα Δικτύων [Upnet] μέσω του helpdesk@upnet.gr.

Ημερομηνία : 09/12/2014

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων