Το Πανεπιστήμιο προσφέρει σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας τη δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης του Microsoft Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive for Business) στους προσωπικούς τους υπολογιστές και πρόσβαση στις υπηρεσίες cloud του Microsoft Office 365. Σημειώνεται ότι, το Πανεπιστήμιο παρέχει μόνο τη δυνατότητα σύνδεσης και χρήσης των υπηρεσιών, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία τους, όπως και για τα σχετικά δεδομένα που αποθηκεύονται από τους χρήστες στο cloud. Η υποστήριξη εκ μέρους του Πανεπιστημίου περιορίζεται μόνο σε θέματα που αφορούν στην δυνατότητα επιτυχούς σύνδεσης με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.upnet.gr/office365.

Ημερομηνία : 24/03/2016

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 2,548

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας τη δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης του Microsoft Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive for Business) στους προσωπικούς τους υπολογιστές και πρόσβαση στις υπηρεσίες cloud του Microsoft Office 365. Σημειώνεται ότι, το Πανεπιστήμιο παρέχει μόνο τη δυνατότητα σύνδεσης και χρήσης των υπηρεσιών, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία τους, όπως και για τα σχετικά δεδομένα που αποθηκεύονται από τους χρήστες στο cloud. Η υποστήριξη εκ μέρους του Πανεπιστημίου περιορίζεται μόνο σε θέματα που αφορούν στην δυνατότητα επιτυχούς σύνδεσης με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.upnet.gr/office365.

Ημερομηνία : 24/03/2016

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας τη δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης του Microsoft Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive for Business) στους προσωπικούς τους υπολογιστές και πρόσβαση στις υπηρεσίες cloud του Microsoft Office 365. Σημειώνεται ότι, το Πανεπιστήμιο παρέχει μόνο τη δυνατότητα σύνδεσης και χρήσης των υπηρεσιών, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία τους, όπως και για τα σχετικά δεδομένα που αποθηκεύονται από τους χρήστες στο cloud. Η υποστήριξη εκ μέρους του Πανεπιστημίου περιορίζεται μόνο σε θέματα που αφορούν στην δυνατότητα επιτυχούς σύνδεσης με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.upnet.gr/office365.

Ημερομηνία : 24/03/2016

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων