Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε σχέση με τους Λογαριασμούς Τηλεματικής (Upnet IDs) των μεταπτυχιακών φοιτητών και το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί φοιτητές που ήταν προπτυχιακοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και είχαν λογαριασμό της μορφής civ1234@upnet.gr διατηρούν τον παραπάνω λογαριασμό και δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση νέου λογαριασμού Upnet ID.
 2. Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί φοιτητές που δεν ήταν προπτυχιακοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών παραλαμβάνουν τον λογαριασμό τους από την γραμματεία του τμήματος και δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση νέου λογαριασμού Upnet ID ούτε να προσέλθουν στο Τμήμα Δικτύων για Ενεργοποίηση.
 3. Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν το 2014 που θέλουν λογαριασμό Upnet ID θα πρέπει να προσέρχονται στο Τμήμα Δικτύων με κάποιο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους (Πάσο, βεβαίωση σπουδών) και να παραλαμβάνουν τους κωδικούς τους.
 4. Για οποιοδήποτε θέμα υπάρχει με την Ηλεκτρονική Γραμματεία (progress.upatras.gr)θα πρέπει να αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο itdesk@upatras.gr, ενώ για υπόλοιπες υπηρεσίες (e-class, VPN, e-mail, κτλ) θα πρέπει να αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο helpdesk@upatras.gr

[alert type=”notice” accent_color=”” background_color=”” border_size=”1px” icon=”fa-info” box_shadow=”yes” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές των τμημάτων: Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων συνεχίζουν να κάνουν αίτηση για λογαριασμό Upnet ID[/alert]

Ημερομηνία : 11/03/2015

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 2,611

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε σχέση με τους Λογαριασμούς Τηλεματικής (Upnet IDs) των μεταπτυχιακών φοιτητών και το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί φοιτητές που ήταν προπτυχιακοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και είχαν λογαριασμό της μορφής civ1234@upnet.gr διατηρούν τον παραπάνω λογαριασμό και δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση νέου λογαριασμού Upnet ID.
 2. Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί φοιτητές που δεν ήταν προπτυχιακοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών παραλαμβάνουν τον λογαριασμό τους από την γραμματεία του τμήματος και δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση νέου λογαριασμού Upnet ID ούτε να προσέλθουν στο Τμήμα Δικτύων για Ενεργοποίηση.
 3. Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν το 2014 που θέλουν λογαριασμό Upnet ID θα πρέπει να προσέρχονται στο Τμήμα Δικτύων με κάποιο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους (Πάσο, βεβαίωση σπουδών) και να παραλαμβάνουν τους κωδικούς τους.
 4. Για οποιοδήποτε θέμα υπάρχει με την Ηλεκτρονική Γραμματεία (progress.upatras.gr)θα πρέπει να αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο itdesk@upatras.gr, ενώ για υπόλοιπες υπηρεσίες (e-class, VPN, e-mail, κτλ) θα πρέπει να αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο helpdesk@upatras.gr

[alert type=”notice” accent_color=”” background_color=”” border_size=”1px” icon=”fa-info” box_shadow=”yes” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές των τμημάτων: Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων συνεχίζουν να κάνουν αίτηση για λογαριασμό Upnet ID[/alert]

Ημερομηνία : 11/03/2015

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε σχέση με τους Λογαριασμούς Τηλεματικής (Upnet IDs) των μεταπτυχιακών φοιτητών και το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί φοιτητές που ήταν προπτυχιακοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και είχαν λογαριασμό της μορφής civ1234@upnet.gr διατηρούν τον παραπάνω λογαριασμό και δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση νέου λογαριασμού Upnet ID.
 2. Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί φοιτητές που δεν ήταν προπτυχιακοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών παραλαμβάνουν τον λογαριασμό τους από την γραμματεία του τμήματος και δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση νέου λογαριασμού Upnet ID ούτε να προσέλθουν στο Τμήμα Δικτύων για Ενεργοποίηση.
 3. Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν το 2014 που θέλουν λογαριασμό Upnet ID θα πρέπει να προσέρχονται στο Τμήμα Δικτύων με κάποιο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους (Πάσο, βεβαίωση σπουδών) και να παραλαμβάνουν τους κωδικούς τους.
 4. Για οποιοδήποτε θέμα υπάρχει με την Ηλεκτρονική Γραμματεία (progress.upatras.gr)θα πρέπει να αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο itdesk@upatras.gr, ενώ για υπόλοιπες υπηρεσίες (e-class, VPN, e-mail, κτλ) θα πρέπει να αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο helpdesk@upatras.gr

[alert type=”notice” accent_color=”” background_color=”” border_size=”1px” icon=”fa-info” box_shadow=”yes” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές των τμημάτων: Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων συνεχίζουν να κάνουν αίτηση για λογαριασμό Upnet ID[/alert]

Ημερομηνία : 11/03/2015

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων