Ιδρυματικός Λογαριασμός

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει λογαριασμούς χρήστη (Upnet ID) σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο λογαριασμός αυτός είναι απαραίτητος για τη χρήση όλων των υπηρεσιών τηλεματικής που παρέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και για τη χρήση των υπηρεσιών συνεργαζόμενων φορέων.

Upnet
Νέα Αίτηση
Περισσότερα
Περισσότερα

Ρόλοι

Δικαίωμα απόκτησης λογαριασμού Upnet ID έχουν τα παρακάτω μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Μέλη ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ διατηρούν τον Ιδρυματικό τους λογαριασμό Εφ’όρου Ζωής και έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.

 • Email της μορφής @upatras.gr

 • Πρόσβαση στο eclass ως εκπαιδευές
 • Πρόσβαση στο Google Workspace
 • Ψυφιακή υπογραφή τύπου Α

ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ

Το διδακτικό προσωπικό του ιδρύματος διατηρεί τον ιδρυματικό του λογαριασμό για όσο καιρό είναι ενεργή η ιδιότητα του.

 • Email της μορφής @upatras.gr

 • Πρόσβαση στο eclass ως εκπαιδευές
 • Πρόσβαση στο Google Workspace

 • Ψυφιακή υπογραφή τύπου Α

Μόνιμο Προσωπικό, ΙΔΑΧ

Το διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος διατηρεί τον ιδρυματικό του λογαριασμό για όσο καιρό είναι ενεργή η ιδιότητα του.

 • Email της μορφής @upatras.gr

 • Πρόσβαση στις λίστες ανακοινώσεων
 • Πρόσβαση στο eduroam
 • Ψυφιακή υπογραφή τύπου Α

ΠΔ 407,Παν Υπότροφοι

Ο ιδρυματικός λογαριασμός είναι ενεργός για όσο καιρό είναι ενεργή η ιδιότητα.

 • Email της μορφής @upatras.gr

 • Πρόσβαση στις λίστες ανακοινώσεων
 • Πρόσβαση στο eduroam
 • Εξ αποστάσεως ψυφιακή υπογραφή

Συμβασιούχοι

Ο ιδρυματικός λογαριασμός είναι ενεργός για όσο υπάρχει σύμβαση. (Απετείται ανανέωση κάθε 2 χρόνια)

 • Email της μορφής @upatras.gr

 • Πρόσβαση στις λίστες ανακοινώσεων
 • Πρόσβαση στο eduroam
 • Εξ αποστάσεως ψυφιακή υπογραφή

Επ. συνεργάτες, Ερευνητές

Ο ιδρυματικός λογαριασμός είναι ενεργός για 2 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης.

 • Email της μορφής @upatras.gr

 • Πρόσβαση στις λίστες ανακοινώσεων
 • Πρόσβαση στο eduroam
 • Εξ αποστάσεως ψυφιακή υπογραφή