Σας ενημερώνουμε οτι μηνύματα που έρχονται στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με την παρακάτω μορφή είναι παραπλανητικά. Τα αγνοείτε και τα διαγράφετε. 

Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

Παναγιώτης Παπαμιχαήλ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

----------------------------------------------------------

From: ”University of Patras” [mailto:rectrate@upatras.gr] Sent: Wednesday, April 29, 2015 12:40 PM
To: Sie
Subject: Néa Ékdosi_‏

Προσωπικό / Σχολή

Η κλασική έκδοσ@upatras.grη του λογαριασμού e-mail σας θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη νέα έκδοση σήμερα 28 Απριλίου 2015. Ως εκ τούτου, είναι καιρός να ενημερώσετε, όταν θα ενημερώσετε το λογαριασμό σας e-mail, το e-mail σας δεν θα επηρεαστεί και να κρατήσει όλους σας παλιές επαφές, τους φακέλους και τα μηνύματα. Επιπλέον, θα πάρετε:

  • e-mail γρηγορότερα.
  • Απεριόριστη αποθήκευση e-mail.Βελτίωση στην νέα έκδοση 2.0

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ημερομηνία : 29/04/2015

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 1,910

Σας ενημερώνουμε οτι μηνύματα που έρχονται στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με την παρακάτω μορφή είναι παραπλανητικά. Τα αγνοείτε και τα διαγράφετε. 

Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

Παναγιώτης Παπαμιχαήλ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

----------------------------------------------------------

From: ”University of Patras” [mailto:rectrate@upatras.gr] Sent: Wednesday, April 29, 2015 12:40 PM
To: Sie
Subject: Néa Ékdosi_‏

Προσωπικό / Σχολή

Η κλασική έκδοσ@upatras.grη του λογαριασμού e-mail σας θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη νέα έκδοση σήμερα 28 Απριλίου 2015. Ως εκ τούτου, είναι καιρός να ενημερώσετε, όταν θα ενημερώσετε το λογαριασμό σας e-mail, το e-mail σας δεν θα επηρεαστεί και να κρατήσει όλους σας παλιές επαφές, τους φακέλους και τα μηνύματα. Επιπλέον, θα πάρετε:

  • e-mail γρηγορότερα.
  • Απεριόριστη αποθήκευση e-mail.Βελτίωση στην νέα έκδοση 2.0

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ημερομηνία : 29/04/2015

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Σας ενημερώνουμε οτι μηνύματα που έρχονται στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με την παρακάτω μορφή είναι παραπλανητικά. Τα αγνοείτε και τα διαγράφετε. 

Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

Παναγιώτης Παπαμιχαήλ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

----------------------------------------------------------

From: ”University of Patras” [mailto:rectrate@upatras.gr] Sent: Wednesday, April 29, 2015 12:40 PM
To: Sie
Subject: Néa Ékdosi_‏

Προσωπικό / Σχολή

Η κλασική έκδοσ@upatras.grη του λογαριασμού e-mail σας θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη νέα έκδοση σήμερα 28 Απριλίου 2015. Ως εκ τούτου, είναι καιρός να ενημερώσετε, όταν θα ενημερώσετε το λογαριασμό σας e-mail, το e-mail σας δεν θα επηρεαστεί και να κρατήσει όλους σας παλιές επαφές, τους φακέλους και τα μηνύματα. Επιπλέον, θα πάρετε:

  • e-mail γρηγορότερα.
  • Απεριόριστη αποθήκευση e-mail.Βελτίωση στην νέα έκδοση 2.0

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ημερομηνία : 29/04/2015

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων