Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου, προέκυψε από “επίθεση” που δέχθηκε ο mail server με την αποστολή χιλιάδων “spam μηνυμάτων”.

Το πρόβλημα έχει εν μέρει αποκατασταθεί, μετά από ενέργειες του προσωπικού του Τμήματος Δικτύων Δεδομένων – Φωνής, και η ηλεκτρονική αλληλογραφία εξυπηρετείται χωρίς προβλήματα μόνο μέσω του WEB Mail. Δεν είναι εφικτή η αλληλογραφία με χρήση των mail clients (Outlook, Thunderbird,κ.λπ.).

Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε τις επόμενες ώρες να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο κάποια από τα μηνύματα που απεστάλησαν μεταξύ 14:00 και 16:00 σήμερα να μην έφθασαν στους παραλήπτες τους.

Ημερομηνία : 10/10/2014

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 1,790

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου, προέκυψε από “επίθεση” που δέχθηκε ο mail server με την αποστολή χιλιάδων “spam μηνυμάτων”.

Το πρόβλημα έχει εν μέρει αποκατασταθεί, μετά από ενέργειες του προσωπικού του Τμήματος Δικτύων Δεδομένων – Φωνής, και η ηλεκτρονική αλληλογραφία εξυπηρετείται χωρίς προβλήματα μόνο μέσω του WEB Mail. Δεν είναι εφικτή η αλληλογραφία με χρήση των mail clients (Outlook, Thunderbird,κ.λπ.).

Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε τις επόμενες ώρες να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο κάποια από τα μηνύματα που απεστάλησαν μεταξύ 14:00 και 16:00 σήμερα να μην έφθασαν στους παραλήπτες τους.

Ημερομηνία : 10/10/2014

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων