Το τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε και εμπόδιζε για μερικές ώρες, σε ορισμένες ομάδες χρηστών, την πρόσβαση στο portal του Ψηφιακού Άλματος (https://progress.upatras.gr) επιλύθηκε.

Ημερομηνία : 20/10/2014

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 5,053

Το τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε και εμπόδιζε για μερικές ώρες, σε ορισμένες ομάδες χρηστών, την πρόσβαση στο portal του Ψηφιακού Άλματος (https://progress.upatras.gr) επιλύθηκε.

Ημερομηνία : 20/10/2014

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Το τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε και εμπόδιζε για μερικές ώρες, σε ορισμένες ομάδες χρηστών, την πρόσβαση στο portal του Ψηφιακού Άλματος (https://progress.upatras.gr) επιλύθηκε.

Ημερομηνία : 20/10/2014

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων