Υπηρεσίες / Εφαρμογές Διοίκησης / Εφαρμογή ενημέρωσης προσωπικού
Υπηρεσίες / Εφαρμογές Διοίκησης / Εφαρμογή ενημέρωσης προσωπικού

Εφαρμογή ενημέρωσης προσωπικού

Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, ανάλυση τηλεφωνικών, διαγωνισμοί
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Προσωπικό

Το Upnet έχει αναπτύξει την εφαρμογή ενημέρωσης προσωπικού sis.upatras.gr

Στην πρώτη φάση υλοποίησης η υπηρεσία προσφέρει:

  • Πρόσβαση στα μηνιαία εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας του προσωπικού από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι σήμερα.
  • Πρόσβαση στο ετήσιο μισθολογικό μητρώο.
  • Πρόσβαση στους λογαριασμούς των τηλεφωνικών τους αριθμών.
  • Πρόσβαση στην ανάλυση κλήσεων των τηλεφωνικών τους αριθμών.

Το Upnet θα συνεχίζει να εμπλουτίζει την υπηρεσία με νέες δυνατότητες.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση https://sis.upatras.gr. Για την χρήση της πρέπει να διαθέτετε ενεργό Upnet ID.

  • Δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή μισθοδοσίας έχει όλο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό (ΔΕΠ,ΕΤΕΠ,ΕΔΙΠ,Μον. Προσωπικό, ΙΔΑΧ,ΕΕΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή τηλεφωνικών τελών έχει όλο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό (ΔΕΠ,ΕΤΕΠ,ΕΔΙΠ,Μον. Προσωπικό, ΙΔΑΧ) του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την προϋπόθεση ότι έχει δηλωμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Η υπηρεσία είναι ενεργή όσο είναι ενεργός ο προσωπικός λογαριασμός Upnet ID του χρήστη.

1902,2019

Νέο Ασύρματο Δίκτυο στο Campus του Πανεπιστημίου Πατρών

Ξεκίνησε σήμερα η δοκιμαστική λειτουργία του ασύρματου δικτύου UPatras Guest στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το UPatras Guest δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να συνδεθούν και να [...]

2010,2017

Διακοπή λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου “Upnet”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 1/11/2017 το ασύρματο δίκτυο “Upnet” θα καταργηθεί.  Έως τότε οι χρήστες θα πρέπει να μεριμνήσουν να μεταφερθούν στο δίκτυο Eduroam το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. [...]