Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά τη σύναψη σχετικής συμφωνίας με την Oracle διαθέτει στα μέλη του μια σειρά λογισμικών.
Τα προϊόντα απευθύνονται κυρίως σε κατασκευαστές λογισμικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στη διεύθυνση http://www.upnet.gr/software/oracle-academy/ υπάρχουν οδηγίες πρόσβασης και χρήσης, για την αξιοποίηση των διαθέσιμων προϊόντων της Oracle.

Ημερομηνία : 24/06/2016

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 1,862

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά τη σύναψη σχετικής συμφωνίας με την Oracle διαθέτει στα μέλη του μια σειρά λογισμικών.
Τα προϊόντα απευθύνονται κυρίως σε κατασκευαστές λογισμικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στη διεύθυνση http://www.upnet.gr/software/oracle-academy/ υπάρχουν οδηγίες πρόσβασης και χρήσης, για την αξιοποίηση των διαθέσιμων προϊόντων της Oracle.

Ημερομηνία : 24/06/2016

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά τη σύναψη σχετικής συμφωνίας με την Oracle διαθέτει στα μέλη του μια σειρά λογισμικών.
Τα προϊόντα απευθύνονται κυρίως