Ανακοίνωση προς την Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 14/10/2015 και ώρα 15:00-16:00 πρόκειται να γίνει συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων του Ψηφιακού Άλματος, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα να μη χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες διδασκόντων και φοιτητών του portal (https://progress.upatras.gr), ακόμα και αν φαίνεται ότι αυτές είναι διαθέσιμες.

Χρ. Παναγιωτακόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων

Ημερομηνία : 12/10/2015

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 1,822

Ανακοίνωση προς την Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 14/10/2015 και ώρα 15:00-16:00 πρόκειται να γίνει συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων του Ψηφιακού Άλματος, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα να μη χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες διδασκόντων και φοιτητών του portal (https://progress.upatras.gr), ακόμα και αν φαίνεται ότι αυτές είναι διαθέσιμες.

Χρ. Παναγιωτακόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων

Ημερομηνία : 12/10/2015

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων