Περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο Eduroam με 4 απλά βήματα

Ακολουθήστε τον παρακάτω οδηγό για να συνδεθείτε στο διεθνές δίκτυο περιαγωγής ασύρματης πρόσβασης Eduroam.
Θα πρέπει να διαθέτετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό Upnet ID. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας το κουμπί περισσότερα.
Περισσότερα

Βήμα 1

Ενεργοποίηση

Βήμα 2

Λήψη

Βήμα 3

Εγκατάσταση

Βήμα 4

Σύνδεση

Ημερομηνία : 07/10/2016

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : WiFi

Κατηγορίες Ανακοινώσεων