Ηλεκτρονική Γραμματεία

progress

Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Περισσότερα

Εφαρμογή ενημέρωσης προσωπικού

sis

Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, ανάλυση τηλεφωνικών κλήσεων, διαγωνισμοί

Περισσότερα

Κοινωνικό Δίκτυο Αποφοίτων

alumni

Υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών

Περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα ΜΟΔΙΠ

ps.modip

Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών

Περισσότερα

Πρόγραμμα μαθημάτων και αιθουσών

classrooms

Σύστημα που προβάλλει το πρόγραμμα κατάληψη των αιθουσών διδασκαλίας

Περισσότερα

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

alma

Υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών

Περισσότερα