Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών, η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης “eclass” καθώς και η πλατφόρμα εξετάσεων “exams.eclass” του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα είναι διαθέσιμες την Κυριακή 7 Ιουνίου από 08:00 έως 12:00, λόγω αναβάθμισης του λογισμικού Open eClass από την έκδοση 3.8.2 στην έκδοση 3.8.4.

Η νέα έκδοση εκτός από αυξημένα επίπεδα ασφαλείας, προσφέρει και μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

 • Ασκήσεις – Βελτιώσεις / διορθώσεις στη βαθμολόγηση και την προσωρινή αποθήκευση (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Δυνατότητα στο διαχειριστή μαθήματος να διαγράφει μία μη ολοκληρωμένη προσπάθεια (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Δυνατότητα κλωνοποίησης Τράπεζας θεμάτων σε άλλο μάθημα του ίδιου καθηγητή (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Βελτίωση της πλοήγησης ανάμεσα στις ερωτήσεις (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Αλλαγή του αλγόριθμου τυχαιοποίησης ερωτήσεων σε μία άσκηση (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Ενσωμάτωση mathjax για την υποστήριξη του latex syntax  (3.8.4)
 • Εργασίες – Ανάθεση ατομικής άσκησης στα μέλη μίας ομάδας (3.8.4)
 • Εργασίες – Αλλαγές στην υποστήριξη του Turnitin  (3.8.4)
 • Έγγραφα –  Μικρή διόρθωση (3.8.4)
 • Admin – Διόρθωση στα δικαιώματα του διαχειριστή τμήματος (3.8.4)

Ημερομηνία : 05/06/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : eclass | exams

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 86

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών, η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης “eclass” καθώς και η πλατφόρμα εξετάσεων “exams.eclass” του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα είναι διαθέσιμες την Κυριακή 7 Ιουνίου από 08:00 έως 12:00, λόγω αναβάθμισης του λογισμικού Open eClass από την έκδοση 3.8.2 στην έκδοση 3.8.4.

Η νέα έκδοση εκτός από αυξημένα επίπεδα ασφαλείας, προσφέρει και μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

 • Ασκήσεις – Βελτιώσεις / διορθώσεις στη βαθμολόγηση και την προσωρινή αποθήκευση (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Δυνατότητα στο διαχειριστή μαθήματος να διαγράφει μία μη ολοκληρωμένη προσπάθεια (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Δυνατότητα κλωνοποίησης Τράπεζας θεμάτων σε άλλο μάθημα του ίδιου καθηγητή (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Βελτίωση της πλοήγησης ανάμεσα στις ερωτήσεις (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Αλλαγή του αλγόριθμου τυχαιοποίησης ερωτήσεων σε μία άσκηση (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Ενσωμάτωση mathjax για την υποστήριξη του latex syntax  (3.8.4)
 • Εργασίες – Ανάθεση ατομικής άσκησης στα μέλη μίας ομάδας (3.8.4)
 • Εργασίες – Αλλαγές στην υποστήριξη του Turnitin  (3.8.4)
 • Έγγραφα –  Μικρή διόρθωση (3.8.4)
 • Admin – Διόρθωση στα δικαιώματα του διαχειριστή τμήματος (3.8.4)

Ημερομηνία : 05/06/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : eclass | exams

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών, η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης “eclass” καθώς και η πλατφόρμα εξετάσεων “exams.eclass” του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα είναι διαθέσιμες την Κυριακή 7 Ιουνίου από 08:00 έως 12:00, λόγω αναβάθμισης του λογισμικού Open eClass από την έκδοση 3.8.2 στην έκδοση 3.8.4.

Η νέα έκδοση εκτός από αυξημένα επίπεδα ασφαλείας, προσφέρει και μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

 • Ασκήσεις – Βελτιώσεις / διορθώσεις στη βαθμολόγηση και την προσωρινή αποθήκευση (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Δυνατότητα στο διαχειριστή μαθήματος να διαγράφει μία μη ολοκληρωμένη προσπάθεια (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Δυνατότητα κλωνοποίησης Τράπεζας θεμάτων σε άλλο μάθημα του ίδιου καθηγητή (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Βελτίωση της πλοήγησης ανάμεσα στις ερωτήσεις (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Αλλαγή του αλγόριθμου τυχαιοποίησης ερωτήσεων σε μία άσκηση (3.8.4)
 • Ασκήσεις – Ενσωμάτωση mathjax για την υποστήριξη του latex syntax  (3.8.4)
 • Εργασίες – Ανάθεση ατομικής άσκησης στα μέλη μίας ομάδας (3.8.4)
 • Εργασίες – Αλλαγές στην υποστήριξη του Turnitin  (3.8.4)
 • Έγγραφα –  Μικρή διόρθωση (3.8.4)
 • Admin – Διόρθωση στα δικαιώματα του διαχειριστή τμήματος (3.8.4)

Ημερομηνία : 05/06/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : eclass | exams

Κατηγορίες Ανακοινώσεων