Οδηγίες για εξ αποστάσεως εξετάσεις μαθημάτων

Καθηγητές

Φοιτητές

Για τη συμμετοχή σας σε εξέταση μαθήματος όπου θα απαιτηθεί τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού (Upnet ID), δείτε το πως στις παρακάτω οδηγίες:

Επίσης για τη συμμετοχή σας σε on-line γραπτή εξέταση με τα εργαλεία της πλατφόρμας exams ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Άλλες χρήσιμες οδηγίες

Ημερομηνία : 12/06/2020

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες : eclass | exams | sfb | teams

Share This Story, Choose Your Platform!