Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Φοιτητής

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Η ενσωμάτωση μεθόδων τηλεκπαίδευσης στη μαθησιακή διαδικασία του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει και ενισχύει τη διδασκαλία και την πρόσβαση στη γνώση, παρέχοντας συνδυασμούς νέων μεθόδων για τη συμπλήρωση των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας. Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγουν το δικό τους χρονικό πλαίσιο για επικοινωνία και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.

Η πλατφόρμα eclass παρέχει τη δυνατότητα ψηφιακής διάθεσης του υλικού των μαθημάτων αλλά και μία πλειάδα μέσων επικοινωνίας μεταξύ του διδάσκοντα και των φοιτητών για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι

 • Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων
 • Διαχείριση Χρηστών
 • Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • Εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Εργαλεία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης

Η πλατφόρμα openeclass αναπτύσσεται από το Πανελλήνιο Ακαδημαϊκό Διαδικτύο GUNET. Το UPnet συμμετέχει στη συνεχή επέκταση της πλατφόρμας και υποστηρίζει την προσαρμογή της στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την χρήση της υπηρεσίας πρέπει να διαθέτετε Upnet ID.

 • Δικαίωμα πρόσβασης έχουν όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί) του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Δικαίωμα δημιουργίας Μαθήματος έχει μόνο το εκπαιδευτικό προσωπικό του ιδρύματος (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ).
 • Στην ιστοσελίδα https://eclass.upatras.gr/ επιλέξτε «Εγγραφή Χρήστη». Στη συνέχεια, επιλέξτε Λογαριασμός Φοιτητή(Δημιουργία): Νέος Λογαριασμός (με πιστοποίηση μέσω UPnet).
  Καταχωρίστε τα στοιχεία του Upnet ID σας. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στο έντυπο που λάβατε από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή σας στο Τμήμα φοίτησης ή σε αυτό που λάβατε από το UPnet κατά την παραλαβή του λογαριασμού σας. Αν δε διαθέτετε λογαριασμό στο UPnet, μπορείτε να κάνετε αίτηση.
 • Τέλος, πρέπει να επιλέξετε το Τμήμα στο οποίο ανήκετε και να επιλέξετε «Εγγραφή». Ο λογαριασμός στο eclass δημιουργείται αυτόματα.
 • Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής, μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα eclass εισάγοντας τα στοιχεία του Upnet ID σας.
 • Στην ιστοσελίδα https://eclass.upatras.gr/ επιλέξτε «Εγγραφή Χρήστη» και στη συνέχεια Λογαριασμός Εκπαιδευτή(Αίτηση): Νέος Λογαριασμός (με πιστοποίηση μέσω UPnet).
  Στην επόμενη ιστοσελίδα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία του Upnet ID σας.
  Έπειτα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση.
  Βασικό είναι να εισάγετε το Τμήμα στο οποίο ανήκετε.
 • Η επικύρωση της δημιουργίας λογαριασμού ως εκπαιδευτή θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού ελεγχθεί η εγκυρότητα των στοιχείων της αίτησης.
 • Αφού λάβατε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την επιβεβαίωση δημιουργίας λογαριασμού εκπαιδευτή, μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα eclass χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Upnet ID σας.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Open eClass Mobile για πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω iPhone / iPad ή Android συσκευών, στο πεδίο domain name θα πρέπει να πληκτρολογούν το https://eclass.upatras.gr

eclass.upatras.gr

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εγχειρίδια Υπηρεσίας

Εκμάθηση Eclass

Αίτημα Υποστήριξης