Υπηρεσίες / Έρευνα / UPlatformfor Research & Knowledge Transfer
Υπηρεσίες / Έρευνα / UPlatformfor Research & Knowledge Transfer

UPlatformfor Research & Knowledge Transfer

Διαύλος επικοινωνίας μεταξύ των ερευνητών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Φοιτητής

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανοίγει δυναμικά με τον πλέον σύγχρονο και άμεσο τρόπο τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ όλων των ερευνητών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.Μία νέα καινοτόμα πλατφόρμα,η οποία λειτουργεί στην διεύθυνση uplatform.upatras.gr, έρχεται να διευκολύνει την ανάπτυξη συνεργιών με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων και την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην υψηλού επιπέδου γνώση και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Πατρών,προκειμένου να εξελίξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

  • Πλήρης κατάλογος όλων των μελών, ομάδων και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Πανεπιστημιακής κοινότητας
  • Λίστα επιχειρήσεων ή μελών και ομάδων άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιθυμούν συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Λίστα αιτημάτων συνεργασίας με πλήρη περιγραφή και ενσωματωμένες φόρμες επικοινωνίας.
  •  Άμεσες ενημερώσεις μέσω πλατφόρμας και ηλεκτρονικών μηνυμάτων για κάθε νέα καταχώρηση ή πληροφορία στην πλατφόρμα
  • Πλέον σύγχρονα και ειδικά παραμετροποιημένα πεδία και φίλτρα αναζήτησης που εξασφαλίζουν γρήγορη και αποτελεσματική πλοήγηση.
  • Ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών ως “Upatras Reserchers”
  • Επιχειρήσεις ως “Industry Partners”

Η εγγραφή στην πλατφόρμα γίνετε ακολουθώντας τρία απλά βήματα:
1. Απλή εγγραφή ερευνητή / επιχείρησης στην πλατφόρμα με την χρήση του email τους.
2. Δημιουργία πλήρους και σύγχρονου ερευνητικού ή επιχειρηματικού προφίλ με κατάλληλα παραμετροποιημένα πεδία για την μελλοντική αναζήτηση και
αυτόματη πυροδότηση αιτημάτων συνεργασιών.
3. Καταχώρηση αιτημάτων συνεργασίας στην πλατφόρμα με κατάλληλα παραμετροποιημένα πεδία, τα οποία ενεργοποιούν αυτόματες και στοχευμένες ενημερώσεις προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, εμφανίζοντας παράλληλα φιλτραρισμένες λίστες υποψήφιων συνεργατών στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

uplatform.upatras.gr

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

+30 2610 997890-3