Υπηρεσίες / Πρόσβαση στο Δίκτυο / Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο
Υπηρεσίες / Πρόσβαση στο Δίκτυο / Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο

Απομακρυσμένη Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Προσωπικό | Φοιτητής

Η υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται εκτός του φυσικού δικτύου του πανεπιστημίου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό και στις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει μέσω μίας ασφαλούς εικονικής σύνδεσης.

Για την χρήση της υπηρεσίας πρέπει να διαθέτετε:

  • Ενεργό λογαριασμό Upnet ID
  • Το λογισμικό VPN Client με τις ειδικές ρυθμίσεις της υπηρεσίας VPN του Πανεπιστημίου Πατρών που διατίθεται στο σύστημα Mussa
  • Σύνδεση στο Internet
  • Ασφαλή πρόσβαση στις δικτυακές υποδομές και στις υπηρεσίες τηλεματικής.
  • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής και ψηφιακής πληροφόρησης της βιβλιοθήκης.
  • Πρόσβαση στα λογισμικά που παρέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Πρόσβαση σε υπηρεσίες οργανικών μονάδων που εφαρμόζουν πολιτικές ασφάλειας πρόσβασης βασισμένες στις διευθύνσεις IP που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Χρήση του εξυπηρετητή SMTP του ιδρύματος.
Η υπηρεσία VPN είναι διαθέσιμη στους χρήστες του Πανεπιστημίου Πατρών που μπορούν να ταυτοποιηθούν στην κεντρική υπηρεσία καταλόγου διαθέτοντας προσωπικό λογαριασμό Upnet ID και έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή τους το λογισμικό OpenVPN Client. Η χρήση της υπηρεσίας οφείλει να είναι σύμφωνη με τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών»

Η υπηρεσία είναι ενεργή όσο είναι ενεργός ο προσωπικός λογαριασμός Upnet ID του χρήστη.

1902,2019

Νέο Ασύρματο Δίκτυο στο Campus του Πανεπιστημίου Πατρών

Ξεκίνησε σήμερα η δοκιμαστική λειτουργία του ασύρματου δικτύου UPatras Guest στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το UPatras Guest δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να συνδεθούν και να [...]

2010,2017

Διακοπή λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου “Upnet”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 1/11/2017 το ασύρματο δίκτυο “Upnet” θα καταργηθεί.  Έως τότε οι χρήστες θα πρέπει να μεριμνήσουν να μεταφερθούν στο δίκτυο Eduroam το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. [...]

download VPN

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εγχειρίδια Υπηρεσίας

google play
google play
Αίτημα Υποστήριξης