G Suite for Education

G Suite for Education Υπηρεσίες της Google για εκπαιδευτικά ιδρύματα Απευθύνεται σε : {!{wpv-post-taxonomy type='user' separator=' | '}!} Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο πρόγραμμά G Suite for Education της εταιρίας Google. Οι υπηρεσίες G Suite for Education είναι ένα σύνολο υπηρεσιών [...]

30 June, 2020|

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο Απομακρυσμένη Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Απευθύνεται σε : {!{wpv-post-taxonomy type='user' separator=' | '}!} Η υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται εκτός του φυσικού δικτύου του πανεπιστημίου να αποκτήσουν πρόσβαση [...]

30 June, 2020|