Εφαρμογή ενημέρωσης προσωπικού

Εφαρμογή ενημέρωσης προσωπικού Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, ανάλυση τηλεφωνικών, διαγωνισμοί Απευθύνεται σε : {!{wpv-post-taxonomy type='user' separator=' | '}!} Το Upnet έχει αναπτύξει την εφαρμογή ενημέρωσης προσωπικού sis.upatras.gr Στην πρώτη φάση υλοποίησης η υπηρεσία προσφέρει: Πρόσβαση στα μηνιαία εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας του [...]

5 August, 2020|

UPlatformfor Research & Knowledge Transfer

UPlatformfor Research & Knowledge Transfer Διαύλος επικοινωνίας μεταξύ των ερευνητών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου. Απευθύνεται σε : {!{wpv-post-taxonomy type='user' separator=' | '}!} Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανοίγει δυναμικά με τον πλέον σύγχρονο και άμεσο τρόπο τους διαύλους επικοινωνίας [...]

4 August, 2020|